Podstawa programowa

a kluczowe kompetencje przyszłości

Podstawa programowa

a kluczowe kompetencje przyszłości


Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju nowych technologii, inteligentnych maszyn i systemów, globalizacji, gwałtownie rosnącej liczby danych. Cały ekosystem edukacyjno-szkoleniowy powinien się dostosować do kształcenia umiejętności, które stają się kluczowe.

Kompetencje przyszłości

 Jasne zostało stworzone z myślą zarówno o spełnieniu wymogów nowej podstawy programowej dot. edukacji wczesnoszkolnej
z zakresu informatyki, jak też z myślą o kompetencjach przyszłości, takich jak, m.in:

●  Kreatywność


●  Umiejętności przetwarzania i interpretacji złożonych informacji


●  Podstawowe umiejętności cyfrowe


●  Zaawansowane umiejętności informatyczne

i programowanie

●  Myślenie analityczne i rozwiązywanie problemów.

Jasne to program doskonalenia kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie informatyki.

Innowacyjny, doskonalący umiejętności cyfrowe, podsuwające pomysły i gotowe rozwiązania do zastosowania w klasie, podnoszący jakość kształcenia w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

  • Zgodny z podstawą programową
    i polityką oświatową państwa na rok 2022/2023 (pkt.7,8,9).

Rozwiązanie metodyczne oraz organizacyjne w zakresie doskonalenia
i rozszerzania kompetencji nauczycieli wczesnej edukacji, pozwalające na urozmaicenie każdej lekcji projektem technologicznym.

28 837

Tyle razy scenariusze Jasne zostały zastosowane w klasie z dziećmi

 
Jasne pomaga nauczycielom klas 1-3 nadążać za tymi trendami oraz w sposób metodyczny, przemyślany i zintegrowany wdrażać je w klasie.

Opracowaliśmy i przetestowaliśmy we współpracy z setkami nauczycieli i dzieci model uczenia (się), który pozwala na stopniowe poznawanie nowych tematów, rozszerzeń, aplikacji i narzędzi.

Praktyczne zajęcia
w klasie

Poprzez współpracę z Jasne szkoła również realizuje zapisy podstawy dot. rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów, takich jak:

  • zastosowanie liniowej kolejności

  • układanie wzorów, obrazków, tekstów

  • wyszukiwanie i organizacja elementów

  • odkrywania algorytmów, itp.

Jednocześnie doskonalimy koordynację ruchową poprzez wykorzystanie myszy czy ekranu dotykowego, poznajemy funkcjonalności klawiatury.

Jasna podstawa programowa

Okazję do wykorzystania dziecięcej kreatywności
i zastosowania podejścia algorytmicznego stanowi również praca przy kompozycjach graficznych i dokumentach tekstowych, na przykład zaprojektowaniu prostych zaproszeń, łącząc tekst z grafiką i wykonując operacje zmiany rozmiaru, kopiowania, wklejania i usuwania elementów. 

W ten sposób dziecko opanuje również umiejętność odpowiedniego przedstawiania wybranych informacji. Wszystkiemu towarzyszy wdrażanie idei świadomego i bezpiecznego korzystania z TIK oraz narzędzi cyfrowych, zwracając uwagę też na kwestie związane z prawem autorskim i własnością intelektualną twórców.