Ucz (się) z Jasne w roku szkolnym 2022/2023!

Ścieżka początkująca

Moduł 1: CYFROWE ABC
(październik 2022 - styczeń 2023)

Omawiane tematy: nauczanie zdalne, praca multiscreen, narzędzia cyfrowe, wyszukiwanie w sieci, zarządzanie plikami, tworzenie strony internetowej

Moduł 2: SCRATCH 1
(z rozszerzeniem o mikrokontrolery)

(luty - maj 2023)

Omawianetematy: rysowanie, rozmowa, algorytmy, zdarzenia, ruch w programie Scratch

Ścieżka zaawansowana

Moduł 1: SCRATCH 1
(z rozszerzeniem o mikrokontrolery)
(październik - grudzień 2022)

Omawiane tematy: rysowanie, rozmowa, algorytmy, zdarzenia, ruch w programie Scratch

Moduł 2: TWORZENIE MODELI 3D - praktyczne wykorzystanie drukarki 3D w edukacji wczesnoszkolnej!

(luty - maj 2023)

Modelowanie w 3D

Jesienią 2022 wystartują dwie ścieżki - początkująca i zaawansowana.
Każda ścieżka składa się z dwóch semestrów i dwóch modułów.
W każdym semestrze spotykamy się 9 razy, łącznie
18 szkoleń online realizowanych w procesie edukacyjnym z konsultacjami mentorskimi

Ścieżka uczenia się z Jasne składa się z:

  • Interaktywnych szkoleń online prowadzonych przez zaangażowanych i pomocnych mentorów

  • Intuicyjnej platformy (e-podręcznika)
    z spersonalizowaną ścieżką kształcenia się oraz e-zeszytami ćwiczeń dla uczniów

  • Gotowych do zastosowania w klasie scenariuszy i propozycji zajęć, wdrażających element twórczo-technologiczny i dostosowanych do podstawy programowej

  • STAŁEGO wsparcia mentorów
    i społeczności.

Tak może wyglądać
Twoja lekcja o fazach księżyca...

Ale najpierw - zdobywamy mocne podstawy alfabetyzacji cyfrowej.
Tak wygląda nasza metoda: 

Poznaj

Krok po kroku, powoli, w Twoim rytmie, wspólnie odkrywamy podstawowe pojęcia
i zagadnienia cyfrowe
i technologiczne

Zbadaj

Samodzielnie lub podczas warsztatów
z mentorami wykonujemy praktyczne ćwiczenia, aby utrwalić wiedzę z danego tematu

Projektuj

Po przerobieniu materiału samodzielnie, stajesz się cyfrowym twórcą i mentorem. Możesz projektować wspólnie
z dzieciakami